Skip to main content

Privacyverklaring

Het Noordelijk Evenementen Bureau & Noordelijk Congres Bureau
Privacy Statement
 
Inleiding
Het Noordelijk Evenementen Bureau streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van klanten en
bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Het
Noordelijk Congres Bureau houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming
persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking is Het Noordelijk Evenementen Bureau, Mindertsfean 12, 9264 TX te
Earnewâld.
 
Verwerking van persoonsgegevens
Het Noordelijk Evenementen Bureau legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit
gebeurt als u
-        als bezoeker deelneemt aan een congres of beurs
-        een abonnement neemt op één van onze nieuwsbrieven
-        uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Het Noordelijke Evenementen Bureau. 
Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische
kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Het Noordelijk Evenementen Bureau
gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende
overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten
van (nieuwe) producten en diensten van Het Noordelijk Evenementen Bureau op de hoogte te
houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking
worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer
u hier vooraf toestemming heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op
ieder moment afmelden.
 
Uw e-mailadres
Als u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een
congres, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u
relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Het Noordelijk Evenementen
Bureau. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor
het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen
en acties van en door Het Noordelijk Evenementen Bureau of andere bedrijven. Deze bedrijven
worden door Het Noordelijk Evenementen Bureau zorgvuldig geselecteerd.
 
Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt
u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeld-links in de e-mailing.
Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: Het Noordelijk Evenementen
Bureau, t.a.v. emailmarketing, Mindertsfean 12, 9264 TX Earnewâld.
 
Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Het Noordelijk Evenementen Bureau worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de
inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om
meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Het Noordelijk Evenementen
Bureau haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Het
Noordelijk Evenementen Bureau ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is
een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet
bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt
gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.
 
Gebruik van cookies door Het Noordelijk Evenementen Bureau
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer
achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld
Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Het Noordelijk Evenementen
Bureau maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor
doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie
rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Het Noordelijk
Evenementen Bureau en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van Het
Noordelijk Evenementen Bureau die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies.
Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door
Het Noordelijk Evenementen Bureau zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties
verzorgt.
 
Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser
(bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts
bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u
cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.
 
Het Noordelijk Evenementen  Bureau en andere websites
Op de sites van Het Noordelijk Evenementen Bureau treft u een aantal hyperlinks aan naar andere
websites. Het Noordelijk Evenementen Bureau kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met
betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het
privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
Wijzigingen
Het Noordelijk Evenementen Bureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het
privacybeleid van Het Noordelijk Evenementen Bureau.